V súčasnosti vydávame vedecko-odborný časopis Efeta – otvor sa, ktorý sa venuje komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. Odborný dohľad nad týmto časopisom má Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu SR (SŠLV).

Vieme urobiť:

ÚVOD
O FIRME
KONTAKTY